Rólunk

A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület, /röviden Gyerecsak Egyesület/ alapítására 2011 tavaszán került sor, azonban csak augusztus elején sikerült bejegyeztetnünk.


Alapító tagjaink kisgyermekes szülők, családok.

Elsődleges célunk akkor az volt, hogy családi napköziket hozzunk létre minél szélesebb területen. Úgy gondoltuk, hogy az ilyen jellegű önkormányzati feladatok átvállalásával mind a szülők, gyermekek, mind a város hasznára válunk. Az óvodák, bölcsődék túlzsúfoltak, ám így sem tudják kielégíteni a felmerülő igényeket. Azonban mire megtörtént az egyesület bejegyzése, az oktatási törvény gyökeres változásnak indult, kilátásba helyzeték s 3 éves kortól való óvodakötelezettséget, amit a gyermek családi napköziben már nem tölthet el. Az 1-3 éves korosztályra építeni pedig kezdő "vállalkozásként" egyelőre nem tudunk a biztos anyagi források miatt. Ezzel együtt igyekszünk naprakészek maradni és megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Tevékenységeinket széles körben határoztuk meg, egyrészt mert tagjaink az alábbi területeken már tapasztalattal bíró szakemberek, másrészt mert e tevékenységek egymással szorosan összefüggnek és rájuk globálisan tekintve érhetünk el sikereket, harmadrészt csak azon a területen tudunk majd eredményeket felmutatni, amelyeknek működését a mindenkori kormány illetve EU erkölcsileg és anyagilag támogatni kíván, pl. pályázatok útján.

Egyesületünk főbb tevékenységei:
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (pld. egészséges életmódra nevelő programok szervezése)

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (pld. családi napközi működtetés)

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (pld. családi napközi működtetés, tanfolyamszervezés, felnőttoktatás)

• kulturális tevékenység (kulturális programok szervezése, pld. Gyermek táncház)

• környezetvédelem (a környezettudatosság kiemelt szempont minden tevékenységben, pld. szelektív hulladékgyűjtésre, takarékosságra ösztönzés, stb.)

• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (pld. családsegítés tanácsadáson keresztül, együttműködés gyermekjóléti intézményekkel)

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (pld. munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek, csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása).


Támogatóink:

Nemzeti Együttműködési Alap

és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet


Éves beszámoló 2011

Éves beszámoló 2012

Éves beszámoló 2013

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése